Skilsmisse-Danmark

31. oktober 2013

Mange mødre trækker skilsmissesager i langdrag for at ødelægge fædrenes chancer for at få børnene. Og det virker. Mødrene får børnene det meste af tiden, mens fædrene står tilbage med en tabt sag. En praksis der er i strid med Menneskerettighedskonventionen.

Marianne Holdgaard, professor i familieret ved Aalborg Universitet

Helle Larsen, formand for Danske Familieadvokater

Bo Christensen, en af de fædre, der i år har fået en sag behandlet i Statsforvaltningen og ved domstolene

Lars Borring, advokat med møderet for Højesteret