Skilsmisse-Danmark

1. november 2013

Fra en sag starter i Statsforvaltningen, kan der ofte gå flere måneder, inden forvaltningen træffer en afgørelse. Den lange sagsbehandlingstid bliver i sig selv et element i afgørelsen, og det er et direkte brud på Menneskerettighedskonventionen. Det mener i hvert fald flere af landets førende eksperter på området, som Radio24syv har talt med.

Men fra politisk hånd kan det tilsyneladende være svært at beslutte, på hvis bord sagen ligger. Økonomi- og Indenrigsministeriet siger nemlig, at det er socialministerens afdeling. Og i Socialministeriet, ja der siger de præcist det modsatte. Nogen af dem der godt vil udtale sig, er socialordførerne. Og de er langt fra enige. Benedikte Kiær fra De Konservative mener, at der nu må i værksættes en akut handleplan.

Mette Kathrine Larsen, journalist og jurist 

Eyvind Vesselbo, socialordfører for Venstre