Skilsmisse-Danmark

15. november 2013

EU kritiserer den danske forældreansvarslov, fordi lovgivningen svigter børnene i skilsmissesager. Det mener 20 ud af 21 medlemmer i et særligt udvalg under EU-parlamentet. 

Pia Deleuran, mediator og advokat med omkring 25 års erfaring inden for det familieretlige område