Skilsmisse-Danmark

10. februar 2014

Statsforvaltningen behandlede sidste år næsten 30.000 sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. I meget få sager bliver børnene hørt. Vi taler med Statsforvaltningen og Danske Familieadvokater.