Europa i Flammer

Uge 12 - 23. marts 2014

Normalt spiller EU en hensygnende rolle og optager ikke politikerne på Christiansborg. Men pludselig er EU – med debatten om vore velfærdsydelser - blevet en varm kartoffel blandt folketingspolitikkerne. Er det kommet for at blive? Eller vil roen snart være genoprettet? Jens Rohde og Morten Messerschmidt diskuterer og analyserer ”internationaliseringen af politik og jura” og får inspiration hertil af Berlingske Tidendes politiske kommentator, Bent Winther samt professor Uffe Østergaard. Morten Messerschmidt og Jens Rohde