Europa i Flammer

Uge 15 - 13. april 2014

Arbejdsmarked - Rusland. Social dumping er blevet en fast del af den poltiske debat. Fradrag, mindstelønninger og sociale ydelser fylder stadig mere og står måske til at blive det varmeste tema forud for valget 25.maj. Jens Rohde og Morten Messerschmidt ser på debatten i landene omkring os og om vi kan finde løsninger i vore nabolande. Just udenfor EU ser vi den russiske Bjørn vågne. Men er der egentligt noget nyt i Putins adfærd? Hvordan ser russerne på sig selv og hvorfor forstår vi så dårligt den russiske mentalitet? Morten Messerschmidt og Jens Rohde