Skilsmisse-Danmark

2. juni 2014

Helle Larsen, formand for Danske Familieadvokater, taler om de lange sagsbehandlingstider i Statsforvaltningen op til dagens åbne samråd.