Lasse Rimmers Fremtid

Uge 7.0525 - 22. juni 2014

Denne morgen debatterer Lasse Rimmer dagens aviser sammen med skribent og satiriker Marta Sørensen og scenetekniker Nikolaj Bentsen. 

Vært: Lasse Rimmer