Reporterne (1)

9. februar 2017

Danske politikere kritiserer den amerikanske præsident Trump i skarpe vendinger for at trække støtten til abort i udviklingslande. Men herhjemme accepterer selv samme politikere, at kvinder i vores eget Rigsfællesskab på Færøerne stadig ikke har ret til fri abort. Vi taler med Lisa Holmfjord, forkvinde for Dansk Kvindesamfund, Henrik Brodersen, ordfører for Færøerne fra Dansk Folkeparti, Karin Gaardsted, ordfører for Færøerne fra Socialdemokratiet og Jacob Vestergaard, medlem af Lagstinget for det konservative parti Folkaflokkurin.

Forbudet mod at lade fjerkræ opholde sig udenfor har store konsekvenser for specielt småproducenter, som må aflive dyr unødigt og oplever, at dyrene lider under de indskrænkede forhold. Vi taler med Mathias Nørregaard, producent af frilandskyllinger og Stig Mellergaard, souschef i Fødevarestyrelsen.

Værter: Anna Ingrisch og Morten Jeppesen