Reporterne (2)

9. februar 2017

Danske politikere kritiserer den amerikanske præsident Trump i skarpe vendinger for at trække støtten til abort i udviklingslande. Men herhjemme accepterer selv samme politikere, at kvinder i vores eget Rigsfællesskab på Færøerne stadig ikke har ret til fri abort. Vi taler med Victoria Voda, færing og kandidat til Københavns Borgerrepræsentation for de Konservative, Katrin Kallsberg, overlæge ved gynækologisk ambulatorium på landssygehuset i Torshavn og medlem af Lagtinget og Lisa Holmfjord, forkvinde for Dansk Kvindesamfund.

Forbudet mod at lade fjerkræ opholde sig udenfor har store konsekvenser for specielt småproducenter, som må aflive dyr unødigt og oplever, at dyrene lider under de indskrænkede forhold. Vi taler med Johanne Schimming, økolog og ejer af et hønseri og Lise Bech, fødevareordfører for Dansk Folkeparti.

Den svenske statistiker Hans Rosling døde i tirsdags. Vi taler med Martin Ågerup, direktør for tænketanken Cepos, der mener, at Roslings død er et stort tab for verden, da han var en formidabel modvægt til dommedags-profeterne.

Værter: Anna Ingrisch og Morten Jeppesen