Nimzowitsch

18. juli 2017

Et overrumplende dronningeoffer er noget helt specielt i skak. Dronningen er brættets klart stærkeste brik, men nogle meget sjældne gange kan hendes majestæt ofres i en højere sags tjeneste. Når det lykkes, er det spektakulært. Omvendt er det som regel en katastrofe at miste madammen. Vi skal se et par aktuelle eksempler på både det ene og det andet.