Forældreintra

3. februar 2018

Hvordan giver vi den bedste skolestart til de over 10.000 flygtningebørn som lige nu befinder sig i det danske skolesystem? Skal de i modtageklasse eller direkte i skole? Den debat florerer lige nu blandt lærere og eksperter, og vi forsøger at tage den ind i studiet og se det fra henholdsvis børnenes, lærernes og forældrenes perspektiv. Det handler både om berøringsangst og om at flytte grænser. I studiet er psykolog Mozhded Ghasemiyani, lektor Mette Ginman og redaktør på flygtningebørn.dk, Michael Graversen. Plus en telefon til lærer og konsulent i Dansk Flygtningehjælp, Jette Thulin.