Mikrofonholder

15. marts 2018

”Man kan kende et samfund på hvordan det behandler de allersvageste”
Professor MSO fra CBS Nanna Mik-Meyer har i sit feltarbejde snakket med samfundets mest udsatte, og de statslige ansatte, der er prøver at hjælpe dem med at opbygge en stabil hverdag. I selskab med filosof og professor emeritus Ole Thyssen diskuterer de hvad vores velfærdsstat kan og bør kræve af de svageste i samfundet.