Aflyttet

18. marts 2018

Zenia Stampe, værdipolitisk ordfører for radikale venstre er bange for, kommuner og stat er i gang med at bygge det danske velfærdssamfund om til en Orwellsk overvågningsstat under dække af effektiv digitalisering, det skal stoppes, før det er for sent, mener hun.
Birgitte Arent Eiriksson, Justitia, er også bekymret: Databeskyttelsesloven efterlader nemlig borgerne et helt forkert sted uden retssikkerhed, og det bliver ikke rart i et land, hvor alle love fremover skal kunne behandles af computere, der skal tage beskutninger med kunstig intelligens, uberørte af menneskehænder.
Men den mest bekymrede er Lars Bangert Struwe, general sekretær for atlantsammenslutningen, der frygter at konflikterne mellem stormagterne ekskalerer efter de to nervegiftangreb i Salesbury i England: Det kan ende med krig, og der skal ikke meget til, før tingene vælter.

LINKS: KLs fremtidsrapport: https://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_85157/cf_202/Kommunernes_Teknologiske_Fremtid_-fuld_version-.PDF