Forældreintra

24. marts 2018

Der er medieforlig på vej som sætter rammerne for hvilket indhold der skal være til danskerne de kommende år, herunder børnene. derfor taler vi om indhold til børn i Forældreintra. I denne uge er det børne-tv der står for tur. Vi ser lidt tilbage og ikke mindst frem i en snak om, hvad der er godt børne-tv, hvilken medie-adfærd børn har idag og hvordan den adskiller sig dramatisk fra de voksnes. Vi ser på fænomenet "Klassen" fra DRUltra, som har formået at engagere børnene i svære dillemaer og problematikker i øjenhøjde. Gæster er Morten Dannisboe, producent for Klassen, Carsten Støttrup, kreativ strateg og en del af DRs børne-redaktion da Ramasjang og Cirkus Summarum blev udviklet samt medieforsker Lene Heiselberg fra DR.