Forældreintra

14. april 2018

Regeringen er klar med en grundlæggende ændring af vores nuværende skilsmissesystem: Nu skal barnet i centrum! I den nye lovpakke skal forældre skal bla. kunne dele både barnets bopæl og børneydelser, Statsforvaltningen bliver nedlagt til fordel et såkaldt Familieretshus, Familieretten afløser behandlingen i byretten, en særlig børneenhed bliver etableret osv. Men hvad betyder det hele for både børnene, de helt almindelige skilsmisseforældre og ikke mindst for de tunge højkonflikt-sager? I studiet debatterer advokat Pia Deleuran, økonom Helle Thejn, politiker Anahita Malakians og bonusmor Nadja Kruse.