Forældreintra

28. april 2018

Skilsmisse er en kampzone mellem kønnene - mellem mor og far - og det er ikke i barnets tarv er de fleste enige om. Børn har brug for både mor og far også selvom de er skilt. Men hvad er så i barnets tarv når der er konflikter mellem forældrene og er mor bedst? Vi taler videre om den nye skilsmisselov og har denne gang fokus på far og om at skabe balance i forældreskabet. Gæster er psykolog John Halse og psykoterapeut Torben Haugaard samt fædrene David Pepe Birch og Torben Andersen.