Forældreintra

16. juni 2018

Psykolog Lars Rasborg er aktuel med en opdatering af bogen 'Sunde børns problemer'. Det handler om at tackle såkaldt afgrænsede problemer, altså helt normale udfordringer med dit barn ved at bruge teknikker såsom jeg-støtte og spejling. Vi gennemgår de forskellige begreber og går i detaljer med varianter som fx førspejling, efterspejling, direkte spejling, foregribende spejling og nonverbal spejling. Det lyder måske lidt teknisk, men det er god hjælp til selvhjælp - at du som forældre selv forstår at støtte dit barns trivsel.