Det Næste Kapitel

28. september 2018

Skuespiller Ditte Hansens far var som Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Når han ikke drak, var han sød og kærlig; når han drak, blev han opfarende og tyrannisk.