Forældreintra

6. oktober 2018

1/3 af alle danske børn oplever en livskrise når deres forældre bliver skilt, men de oplever også at det er en sorg som ikke er anerkendt eller mødt. Det er ikke et fokusområde som ved sygdom og død selvom reaktionerne hos barnet kan være meget ens. Hvad skyldes denne berøringsangst og tabuisering af et ganske normalt livsvilkår og hvad kan vi gøre ved det? Gæst Ruth Juul, familierådgiver og konfliktmægler og psykolog Charlotte Diamant.