Det Røde Felt

3. december 2018

Finansloven er et angreb på de fattigste og mest sårbare i Danmark. De borgerlige partier har netop besluttet at sænke den allerlaveste offentlige overførsel med kr. 2.000,- om måneden, og lukker samtidig den største socialpolitiske pulje, den omdiskuterede Satspulje. Dermed risikerer de fattigeste og mest socialt udsatte at få forringet deres levevilkår mærkbart i de kommende år. Hør formand for Rådet for Socialt Udsatte Jann Sjursen og kommende næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation Majbrit Berlau diskutere de to store socialpolitiske indhug i næste års finanslov. Hvad vil der ske for landets hjemløse, handicappede unge, voldsramte kvinder og rodløse bandebørn? Hør Venstres socialordfører Martin Geertsen svare på, hvad meningen dog er? Er der overhovedet en plan med alle de sociale projekter, som hidtil er blevet finansieret via Satspuljen? Dernæst kommer vicedirektør på Institut for Menneskerettigheder Louise Holck og diskutere den markant lavere ydelse, ‘hjemsendelsesydelsen’, som vil ligge væsentligt under den tidligere ‘integrationsydelse’, som allerede stred imod grundlovens paragraf 75 om, at alle i Danmark skal kunne leve et værdigt liv.