Cordua & Steno

27. december 2018

H.P. Hanssen var i årene før 1. Verdenskrig de dansksindedes førstemand, der forsøgte at skaffe opbakning til kravet om en folkeafstemning om de dansksindede dele af Nordslesvig/Sønderjyllands tilhørsforhold til Danmark. Det lykkedes i 1920. Første del af en biografi om Hanssen ”De danske sønderjyders førstemand” udkom i november i anledning af 100 året for 1. Verdenskrigs ophør og de nye muligheder for sønderjyderne, som det gav. Vi får besøg i studiet af  historiker Hans Schultz Hansen, Åbenrå, der er forfatter til biografien. Til sidst får vi besøg af højesteretsdommer Jens Peter Christensen til endnu en gennemgang af Grundloven, som alle mener de kender, som mange har læst og ofte ikke helt forstået. Det er afsnit 9 i serien.