Det Røde Felt

21. januar 2019

Ældre borgere skal fremover have en ringere sygebehandling - og hvis de er utilfreds med det, bliver det sværere for dem at brokke sig: Regeringens sundhedsreform lægger op til flere discountløsninger uden for hospitalerne, og de folkevalgte skal samtidig skubbes væk til fordel for bureaukrater. Manøvren er forsøgt før: Både Velfærdsaftalen i 2006 og strukturreformen i 2007 forringede velfærdstilbuddene til ældre og medførte en massiv centralisering. Men er der grund til at frygte en gentagelse? Holder skræmmebillederne? Hør først professor Carsten Greve og programleder Ulf Hjelmar om effekterne ved at afløse regionsrådene med bestyrelser. Hvad er læren fra kommunalreformen? Bliver velfærden bedre for borgerne, når embedsmændene får større magt? De regionale politikere er bestemt ikke overbeviste: Hør regionsrådsmedlemmerne Villy Søvndal (SF) og Jørgen Winther (V). Hidtil har ingen elsket regionerne, så hvorfor skulle det pludselig være blevet uundværlige?