Forældreintra

2. februar 2019

Danmark er det land i verden, hvor flest afleverer deres 0-2 årige børn i en vuggestue og håber på det bedste. Men er der omsorg og personale nok? Og får børnene den tilknytning, de har brug for i deres udvikling som mennesker? Det spørger vi forsker og forfatter til bogen "Vuggestueliv, omsorg, følelser og relationer" Thomas Gitz-Johansen og professor Charlotte Ringsmose om i dagens Forældreintra.