Cordua & Steno

7. februar 2019

Folketingets partier genåbnede forsvarsforliget for at polstre det med lidt flere penge blandt andet for at leve lidt bedre op til NATOs målsætning om at bruge 2 pct. af BNP på forsvaret. Gør man så det? Atlantsammenslutningens generalsekretær Lars Bangert Struwe er studiet for en analyse.

Lang om længe skulle der være fundet en løsning på den mere end 25 år gamle græsk-makedonske strid om navnet Makedonien. Et kompromis er blevet at den hidtidige stat FYROM fremover lyder navnet Nordmakedonien. Er alle nu glade eller er der fortsat ugler i mosen? Vi får en vurdering af lektor Mogens Pelt fra Saxo-instituttet, der har fulgt sagen.

Tysk forsvar lider af mangel på alt både mandskab og materiel. Kampfly bliver på jorden og skibe ligger til kaj. Forsvaret et underbemandet og lider af overbureaukratisering forklarer en kritisk revisionsrapport, der for nyligt landede på de tyske politikeres bog, og som sammen med et overforbrug på et trecifret beløb på eksterne konsulenter skaber store problemer for den nuværende forsvarsminister Ursula von der Leyen og for Tysklands forpligtelser i NATO. Analyse af Lykke Friis fra Berlin.

"Trangen til at gøre noget og ikke mindst til at vise, at dem, der for tiden har magten, ikke gør noget for en særlig gruppe, knopskyder i bureaukrati og meningsløs aktivitet, og ingen ser ud til at tage ansvaret for noget af det. Inde i Christiansborgs Teater kværner politikerne videre og positionerer sig ved at stille regeringen ligegyldige spørgsmål, som ingen uden for Borgens mure har nogen som helst gavn af - endsige interesse for", skrev debattøren Dennis Nørmark for nylig i Politiken. Vi tager debatten med ham om en af Borgens flittigste spørgere, Rasmus Prehn fra Socialdemokratiet.