3. Planet fra Solen

Uge 9 - 3. marts 2012

Hvad koster det rene vand og den friske luft? Det korte svar er 0,8 milliarder kr. Det er hvad, det vil koste at passe på biodiversiteten, som sikrer os rent vand og luft.Biodiversitet handler ikke kun om gule anemoner og klokkefrøer. Det handler om penge, og om at det kan koste dyrt, hvis vi ikke passer på den biologiske mangfoldighed i Danmark. Det fastslår vismandsrapporten fra det miljøøkonomiske råd.Tilrettelæggelse Kristoffer Lottrup og Charlotte Koldbye. Medvirkende:Carsten Rahbek Professor og leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet. Tilrettelæggelse Kristoffer Lottrup og Charlotte Koldbye.