Efter Otte

15. marts 2019

Den første time indeholder uddrag fra ugens faste debatprogrammer. Om Rokhsar Sedigi, der sammen med sin familie endelig har fået afklaring på fremtiden i Danmark efter mange års uvished. Om socialordføreren, der har været i praktik som hjemløs. Og om en bestemt dato hvert fjerde år, som nogle efterspørger.

Børn og unge er i centrum i anden time, hvor en anbefaling fra Det Nationale Stresspanel er til diskussion. Det er anbefalingen om, at der kommer det at mestre livet på skoleskemaet. Det skal være med til at forbedre de negative statistikker over unges mentale sundhed. Men er det ikke en forældre-opgave? Det kommer også til at handle om alt det, vores hjerner kan - set fra et barns perspektiv.

Den tredje og sidste time tager hul på weekenden med et lille, eksklusivt udvalg af de programmer, der sender lørdag eller søndag. Emnerne breder sig over europæisk politik, e-sport på højeste niveau og den kollektive trafik.