Fitness M/K

6. april 2019

Køn og kønsidentitet har altid været en del af sport. For mange er den kompetititeve sport og mere æstetiske fitness (i form af en arena hvor særligt den mandlige kønsrolle kan udspilles. I de senere år er kønsbegreberne også begyndt at udviskes og forekomsten af trans- og såkaldt non-binært kønnede i hastig udvikling. Men hvad gør vi i sporten, når personer hvis kønsforståelse og biologi ikke stemmer overens, vil deltage? Det har vi fået besøg af professor Verner Møller til en snak om i Fitness M/K