Forældreintra

13. april 2019

Børnefamilierne i Danmark er dem der arbejder mest og samtidigt sender børnene mest i institution, men hvad sker der ved man beslutter sig for at stige af ræset og i en periode arbejde mindre? Gæster Karen Lumholt, medlem af Familiepolitisk netværk og forfatter Nanna Hyldgaard Hansen.