Mikrofonholder

30. maj 2019

Forsvarets ledelse er præget af djøfere, mangel på militær faglighed og frygt for åben debat i et system, hvor kritik betragtes som illoyalitet. Det har ødelagt officersuddannelsen, nedlagt enheder og skabt en hær som ikke har kompetence til at føre kamp med større militære enheder. Sådan siger forhenværende brigadegeneral og historiker Michael Clemmesen i en samtale med den tidligere chef for Hærens Operative Kommando, generalløjtnant Kjeld Hillingsø. 

Tilrettelæggelse: Kasper Søegaard

Redaktør: Line Fabricius