Det Røde Felt

20. juni 2019

Tilliden til de folkevalgte falder, og politikerleden er ikke ligefrem forsvundet med folketingsvalget. Politikerne ved også godt selv, at den er gal, og derfor har de selv indført de såkaldte ‘borgerforslag’, hvor 50.000 personer med stemmeret kan gennemtvinge, at Folketinget skal tage stilling til nye tiltag. På papiret - eller snarere elektronisk - har systemet fungeret, og en stribe borgerforslag har allerede opnået massiv folkelig opbakning. Men ændrer de noget? Er borgerforslagene bare en ventil, der bruges til at tage dampen af de vredeste vælgere? I en specialudgave fra Folkemødet sætter Det Røde Felt fokus på den mulige fornyelse af det danske folkestyre: Hør Troels D. Christensen, som står i spidsen for de borgere, som nu har fået i alt 68.130 vælgere til at skrive under på kravet om ny, bindende klimalov, der skal forpligte Danmark til at sætte nationale klimamål, som lever op til Paris-aftalen.  Hør Michala Clante Bendixen, som har mobiliseret 55.829 vælgere bag forslaget om at tildele afviste asylbørn bedre vilkår i hjem- og udrejsecentre og midlertidig opholdstilladelse senest 18 mdr. efter endeligt afslag.

Hør Güray Baba fra gruppen af borgere, der er lykkedes med at få 51.431 underskrifter bag kravet om, at der skal indføres en kønsneutral mindstealder på 18 år for omskæring. Hør også Lasse Heidelbach fra patientforeningen ‘Organdonation - ja tak!’, som har fået 61.348 underskrifter til kravet om formodet samtykke, så alle danskere i udgangspunktet bliver organdonorer. Tror de selv på, at borgerforslagene komme til at gøre en forskel? Hvad er deres erfaringer, og vil det til sidst lykkes at gennemtvinge et borgerforslag, som partierne på Christiansborg ikke allerede er enige i?