Forældreintra

31. august 2019

Man kan kalde dem skoleudfordrede børn eller urolige børn eller diagnosebørn, men de fleste kalder dem slet og ret problembørn - forhåbentlig i situationstegn. For 'problembørn' er ofte helt normale børn, der har det svært i skolen. De trives ikke og antallet vokser. Trivselsundersøgelser viser at der lige nu sidder 70.000 bekymrede forældre rundt om i Danmark som har børn, hvis skoleliv er præget af ensomhed, mangel på venner eller hele dage, hvor undervisningen går hen over hovedet på dem. Det siger lærer og forfatter Maria Baldus, lærer og forfatter, der er aktuel med bogen: 'Når skolen er svær'. I studiet er også Louise, hvis 11-årige søn har store vanskeligheder med at passe ind i folkeskolen. Hvem har ansvaret? Skolen, lærerne eller forældrene? Og hvad kan man helt lavpraktisk gøre for at afhjælpe problemet?