Forældreintra

28. september 2019

Hvis du kan forstå dig selv, kan du også forstå dit barn. I dag handler det om tilknytning og det at forstå tilknytningens kunst, som cand. mag i psykologi, Mette Carendi, er aktuel med en bog om. Vi kommer både forbi konkrete råd om, hvordan man som forælder skal fungere som termostat og mere vidtløftige spørgsmål såsom tilknytning i den sammenbragte familie. Med på telefon fra Grønland er også psykolog og direktør i Fairstart Foundation, Niels Peter Rygaard, som mener at vores mange skilsmisser, vores lange arbejdsdage og de utallige voksenskift som børn er udsat for, både familiemæssigt og i institutioner, går ud over tilknytningen. Og dermed børns mentale helbred. Han taler om 'svigtere' og 'rekvisitfamilier' og om, hvor vigtig begrebet tilknytning er.