3. Planet fra Solen

Uge 27 - 7. juli 2012

Hvordan brødføder vi verden i 2050 - tre landbrugsforskere fra såvel traditionelt landbrug som økologisk diskuterer muligheder, fordele og ulemper ved NGO, traditionelt landbrug og økologi. Desuden: Abepanelet om hvorvidt mennesker har instinkt for at undervise og belære. Henrik Prætorius