Globus USA

Uge 35 - 1. september 2013

Kristian Mouritzen rapporterer fra Washington. Kristian Mouritzen