Skilsmisse-Danmark

27. december 2013

Skilsmissesager, hvor forældrene ikke kan overholde deres fælles aftale om samvær med deres børn, kan sommetider ende i fogedretten. Det kan betyde tvangsbøder, eller at barnet bliver afhentet fra den ene part med magt, hvir forælderen tilbageholder barnet.