Skilsmisse-Danmark

10. februar 2014

Vi tager en debat mellem Venstre og Socialdemokraterne, hvor vi får en socialordfører og en familieordfører til at se på tallene fra Statsforvaltningen angående børns initiativret i skilsmissesager.