Skilsmisse-Danmark

10. februar 2014

I den seneste tid har en række spektakulære sager om forældres og myndigheders svigt af børn, sat dybe spor i det sociale Danmark. Èn af dem er sagen om en dreng, der ifølge hans far har været udsat for seksuelle overgreb hos sin mor – og hvor drengen nu ikke længere må se sin far. Drengen er blevet forsøgt videoafhørt tre gange af politiet, der nu har henlagt sagen. Vi tager i dokumentaren ikke stilling til skyldspørgsmålet. Det spørgsmål hverken kan eller vil vi - ud fra bevisets stilling i sagen – besvare. Vi forholder os alene til myndighedernes sagsbehandling, hvor umiddelbare fodfejl og forviklinger skaber ukorrektheder i både fakta og fortolkning – i denne og mange andre sager. Tilrettelæggelse og optagelse: Kristian Danholm og Mette Kathrine Larsen