Skilsmisse-Danmark

18. april 2014

Hør hvorfor socialordfører Eyvind Vesselbo (V) mener, at der er behov for at ændre på, at Statsforvaltningen ikke af egen drift kan indhente straffedomme.