Skriftestolen

Uge 35 - 31. august 2014

Denne søndag har Mads Holger besøg af kunstmaler og forfatter Bodil Kaalund, generalsekretær i Det Danske Bibelselskab Morten Højsgaard og sognepræst samt kunsthistoriker Anne Mette Gravgaard til en drøftelse af bibelsk billedkunst i dag og gennem tiden. Mads Holger