Skilsmisse-Danmark

10. oktober 2014

Hvis de lige havde spurgt mig et par ekstra gange, havde de fundet ud af, at jeg løj” – sådan siger et barn, der på de obligatoriske 45 minutter hos en børnesagkyndig i Statsforvaltningen bakkede sin bopælsforælder op.

Rasmus Kjeldahl, Direktør i Børns Vilkår.

Tanja Graabæk, Jurist, tidligere ansat i Statsforvaltningen og direktør i Hvert 3. Barn.

Mette Kathrine Larsen, Jurist og journalist.