Fitness M/K

2. september 2017

Det virker logisk for de fleste at fysisk aktivitet er en del af vejen til det sunde liv, og forskningen bakker også entydigt op om at fysisk aktivitet forebygger næsten alle sygdomme og ultimativt døden. Men hvordan er det når sygdommen først er kommet - virker træning som en egentlig behandling? Vi har besøg af Bente Klarlund Pedersen der er overlæge og professor på Center for Aktiv Sundhed til en snak om netop dette. Hendes gruppe arbejder for tiden nemlig med netop det spørgsmål; i hvilket omfang kan fysisk træning bruges som behandling.