Det Røde Felt

22. oktober 2018

Arbejderne har vendt venstrefløjen ryggen og stemmer nu i stort tal på nye højrefløjspartier. Imens sidder de gamle venstrefløjspartier tilbage med en svindende flok højtuddannede akademikervælgere, som virker mest optagede af livsstilsspørgsmål, spisevaner og omgangsformer. I Danmark har Dansk Folkeparti bedst fat i arbejdervælgerne, selv om partiet gennem årene har stemt for både forringelser af efterlønnen til de nedslidte og skattelettelser til de allerrigeste. Hvorfor? Forfatteren Kristian Thorup er aktuel med bogen ‘Populismens klassekamp’, hvor han giver kontant bud på, hvorfor venstrefløjen har tabt arbejdervælgere. Han ser en ny, kulturel klassekamp udspille sig, hvor venstrefløjen reelt ser ned og ringeagter arbejdervælgerne, mens højrefløjen tager deres sociale bekymringer langt mere alvorligt. Kan venstrefløjen nogensinde vinde arbejderne tilbage?