Bearnaise er Dyrenes Konge

13. marts 2019

Bearnaise retter ind - I bestræbelserne på at være geografisk korrekt er Bearnaise atter taget mere end 110 kilometer væk fra hovedstaden.
Jeg spiser frokost med Kirsten Malling Biering, som netop er fratrådt sin stilling. Som hvad? Og hvor?