3. Planet fra Solen

Uge 47 - 24. november 2012

Tredje Planet leder videre efter meningen med livet. Nu hos en fysiker, en filosof og en psykolog og ikke mindst hos Jørgen, der er lam fra brystet og nedefter. Henrik Prætorius, Mine Suurballe