3. Planet fra Solen

Uge 51 - 22. december 2012

Hvordan bekæmper man vinterdepression? 3. Planet fra Solen dykker ned i ny dansk forskning sammen med professor Gitte Moos Knudsen og en vinterdeprimeret. Vi ringer også til det mørke Tromsø, hvor ny forskning sætter spørgsmålstegn ved eksistensen af vinterdepression. Maj Bach Madsen