Globus USA

Uge 37 - 15. september 2013

Egner Obama sig egentlig til at være præsident og øverstbefalende for de væbnede styrker. Det stillede mindst en politiker spørgsmålstegnet ved i ugen. Ganske vist en republikaner. Men ikke en hvilkensomhelst. Bob Corker - en af præsidentens allierede i kongressen og senator i Tennessee - fremsatte tvivlen, hvilket normalt er uhørt selv blandt republikanrne i en krigssituation. Vi skal i udsendelsen kigge på Obamas militære muligheder, og om han kan løfte krig eller fred. Og vil skal høre noget om den diplomatiske proces, der ligger til grund for de kommende forhandlinger i FN. Og hvad mener de unge amerikanere om præsident Barack Obama og et eventuelt amerikansk angreb på Syrien?. Hør, hvorfor de unge 19-33 årige bliver kaldt for "de første globale" - og hvad har europæisk fodbold med det at gøre? Kristian Mouritzen