Globus USA

Uge 44 - 3. november 2013

Globus USA sætter denne gang fokus på den jungle af sygeforsikringer, der findes i USA, og som Obama forsøger at få styr på gennem en sygeforsikringsreform. Derudover sætter Globus USA søgelyset på dødstraffen i USA, efter at Lundbeck har trukket sit indslumringsmiddel tilbage fra hylderne i amerikanske fængsler. Det har bremset hastigheden af de henrettelser, der finder sted i USA. Og endelig skal vi høre om NSA og de vanskeligheder, der stadig er med den amerikanske aflytning af USA nære allierede. Kristian Mouritzen