Skilsmisse-Danmark

18. maj 2014

Forestil dig, at du bliver frarøvet retten til at se dit barn. Begrundelsen er, at der er sket en såkalt forældrefremmedgørelse - det vil sige, at sagsbenhandlingstiden har været så lang, at barnet reelt har mistet tilknytningen til den ene forældre.